Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

SUBVENCIONS DE LA UNITAT DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

setembre 15, 2020|Ajuts i Subvencions|

-La Unitat de Medi Ambient, Salut pública, enginyeria municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, en junta de Govern de data 01/10/2019, atorga el següent ajut:   BENIFICIARI: ADF-Rasquera CONCEPTE: Incendis forestals PRESSUPOST: 12.631,58 € % CONCEDIT: 95,00 % IMPORT CONCEDIT: 12.000 €  

MILLORES CONSULTORI MÈDIC

juny 8, 2020|Ajuts i Subvencions|

La Unitat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona en Junta de Govern 01/10/2019 Local ens atorga els següents ajuts: -CONSULTORI MÈDIC Import concedit: 2.345,20 € Percentatge: 95,00% Import a executar: 2.468,63 €  

PROGRAMA ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

març 12, 2020|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018 al "programa específic d'obres de sanejament, abastament i distribució d'aigua potable" PEXI 2018, acorda concedir la següent actuació:   ACTUACIÓ: Clavegueram i drenatge c/ Tortosa PTO: 35.946,58 € % : 8 % CONCEDIT: 2.875,73 €

ACTUACIÓ: SUBVENCIÓ INTERESSOS PRÉSTECS 2018

març 15, 2019|Ajuts i Subvencions|

ACORD: La Diputació de Tarragona, per junta de Govern Local de data 08/06/2017, ens concedeix una subvenció per interès de préstec: PRESSUPOST: 42,07 € %CONCEDIT: 100% IMPORT CONCEDIT: 42,07 €  

ACTUACIÓ: “MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL”

febrer 5, 2019|Ajuts i Subvencions|

PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal ACTUACIÓ: OBRES MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL IMPORT CONCEDIT: 10.000 €   El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la seva sessió de Junta de Govern Local de data 18/12/2018, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2018, ens otorga l'ajut per valor de 10.000 € per finançar l'actuació [...]

PROGRAMA ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI

gener 11, 2019|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, en acord de Junta de Govern de data 21 de setembre de 2018 en el programa "Actuacions integrals al Territori i Cooperació-SAM"; acorda concedir les següents actuacions: ACTUACIÓ: Pavimentació i Serveis c/ Tortosa Pressupost: 117.700,58 € %: 14,78% Import: 17.396,14 € ACTUACIÓ: Optimització servei d'ompliment sitja biomassa Pressupost: 11.848,13 € %: 73,12% Import concedit: 8.662,26 € ACTUACIÓ: Sosteniment lloc [...]

ARRANJAMENT CAMINS BURGÀ, CUCONS I HONS

desembre 18, 2018|Ajuts i Subvencions|

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en J.G.L de data 22/05/2018 en el marc del programa; "arranjament i millora de camins municipals anualitat 2018", atorga el següent ajut: OBRA: Arranjament cami Burgà, Cucons i Hons. Pressupost: 10.205,29 € Percentatge: 60,31% Subvenció: 6.155,15 €  

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

desembre 11, 2018|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona en Junta de Govern Local de data 21/12/2018, concedeix subvencions als següents programes: PAM (Pla Acció Municipal) PROGRAMA: Sosteniment lloc Secretària-interventora. Import demanat: 10.000,00 € % concedit: 100,00% Import concedit: 10.000,00 € PROGRAMA: Despesa corrent Import demanat: 68.177,00 € Import concedit: 68.177,00 € % concedit: 100% PROGRAMA: Inversions c/ Tortosa Import [...]

PATRONAT de TURISME de la DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

octubre 25, 2018|Ajuts i Subvencions|

El Consell Rector del Patronat ACORDA concedir una subvenció per a la realització d'accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesanals de qualitat en la convocatoria 2018. IMPORT DEMANAT: 7.863,00 € IMPORT CONCEDIT: 1.516,63 € PERCENTATGE: 19,29%    

ARRANJAMENT I MILLORA DE CAMINS ANUALITAT 2017

juny 14, 2018|Ajuts i Subvencions|

-El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en el marc del programa: Arranjament i millora de camins municipals Anualitat 2017 ens ATORGA la subvenció que es detalla, CAMÍ: PAUMERÀ PRESSUPOST: 7084,87 € SUBVENCIÓ: 5664,69 €