-La Unitat de Medi Ambient, Salut pública, enginyeria municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, en junta de Govern de data 01/10/2019, atorga el següent ajut:

 

BENIFICIARI: ADF-Rasquera

CONCEPTE: Incendis forestals

PRESSUPOST: 12.631,58 €

% CONCEDIT: 95,00 %

IMPORT CONCEDIT: 12.000 €