Aquest es el calendari de pagaments per al 2016

Concepte Dates de cobrament
IMP. VEHICLES TRAC. MEC Del 31 de març al 31 de maig
IBI URBANA Del 30 de juny al 31 d’agost
IBI RÚSTICA Del 30 de juny al 31 d’agost
IAE Del 28 de juliol al 29 de setembre
TAXES I PREUS PÚBLICS Del 28 d’abril al 30 de juny
SUBMINISTRAMENTD’AIGUA (Trimestral) març, juny, setembre i desembre