Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

SUBVENCIÓ FIRA RAMADERA I ARTESANA 2023

gener 26, 2024|Ajuts i Subvencions|

L’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, per decret del president número 2023-0000363, de data 18 de desembre de 2023, s’aprova la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat any 2023. ACORDA: concedir la subvenció que es detalla Concepte: FIRA RAMADERA I [...]

Subvenció MOVES III

gener 22, 2024|Ajuts i Subvencions|

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ d’ENERGIA En base a la Resolució ACC/2914/2021 de 27 setembre fa publica la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa MOVES III, resol ATORGAR: A l’ajuntament de Rasquera la següent: SUBVENCIÓ: Instal·lació d`1 punt de recàrrega semi-rapida (potencial igual o superior a 15 Kw i inferior a 40 [...]

ACTUACIÓ DESFIBRIL·LADORS MUNICIPALS

gener 4, 2024|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 20 de juny de 2023, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA: concedir-mos el següent: ACTUACIÓ DESFIBRIL·LADORS MUNICIPALS Concepte: Línia 3 desfibril·ladors municipals Pressupost Elegible: 3.000,00 euros % concedit: 80,21% Import concedit: 2.406,26 euros CONSULTORI MÈDIC:     [...]

SUBVENCIONS PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS 2023

gener 4, 2024|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 3 d'octubre de 2023, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA: Dintre de les Subvencions per la transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2023 CONCEDIR-NOS les subvencions per a la prevenció local d'incendis forestals i foment de la [...]

SUBVENCIONS CONTROL SANITARI DE L’AIGUA I LEGIONEL·LA 2023

gener 4, 2024|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data, 20 de juny de 2023, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA: Concedir les subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i [...]

PLAGUES URBANES I GESTIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS

gener 4, 2024|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 3 d’octubre de 2023, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA: Concedir les subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. [...]

SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA 2023

gener 4, 2024|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 20 de juny de 2023, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA: concedir-mos el següent: ACTUACIÓ DE SOCORRISTA A LES PISCINES. Concepte: Línia 2 -  Piscines Pressupost Elegible: 10.000,00 €. % concedit:  80,21 % Import concedit: 8.020,85 €. [...]

PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2023

gener 3, 2024|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 20 de juny de 2023, la Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS ACORDA: concedir la subvenció que es detalla per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria any 2023. Concepte: Programes i activitats culturals 2023 Pressupost Elegible: 21.175,00 € [...]

PAM 2020-2023, anualitat 2023

gener 3, 2024|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 14 de febrer de 2023, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV. ACORDA Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2023 i aprovar les planificacions de exercici 2023 presentades pel nostre ajuntament amb les següents actuacions: Concepte: MUR CAMP DE [...]

SUBVENCIÓ INTERESSOS DE PRÉSTEC 2023

gener 2, 2024|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 12 de desembre de 2023, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV. ACORDA concedir la subvenció d’interessos de préstec per a l’exercici 2023: Concepte: BBVA Pressupost Elegible: 1.192,58 euros Despesa mínima a justificar: 1.192,58 euros % concedit: 100,00% [...]