La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 20 de juny de 2023, la Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS

ACORDA: concedir la subvenció que es detalla per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria any 2023.

Concepte: Programes i activitats culturals 2023

Pressupost Elegible: 21.175,00 €

% concedit: 93,31 %

Import concedit: 19.758,94 €