Ordenança municipal de la gestió dels residus de la construcció
Ordenança municipal de recollida de residus
Ordenances fiscals per a l'any 2024
Ordenances fiscals per a l'any 2023
Ordenances fiscals per a l'any 2022
Ordenances fiscals per a l'any 2021
Ordenances fiscals per a l'any 2020