GENERALITAT DE CATALUNYA

INSTITUT CATALÀ d’ENERGIA

En base a la Resolució ACC/2914/2021 de 27 setembre fa publica la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa MOVES III, resol

ATORGAR:

A l’ajuntament de Rasquera la següent:

SUBVENCIÓ:

Instal·lació d`1 punt de recàrrega semi-rapida (potencial igual o superior a 15 Kw i inferior a 40 Kw)

Inversió a justificar: 16.928,63 €

Pressupost proposat: 13.542,90 €