L’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, per decret del president número 2023-0000363, de data 18 de desembre de 2023, s’aprova la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat any 2023.

ACORDA: concedir la subvenció que es detalla

Concepte: FIRA RAMADERA I D’ARTESANIA

Pressupost Elegible: 5.755,84 €

% concedit: 33,49 %

Import concedit: 1.927,84 €