Reglament de creació i funcionament del registre electrònic
Reglament del funcionament del Registre Municipal d'Acolliments Civils
Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica
Reglament del Registre municipal voluntari d'unions estables de parelles
Reglament regulador de fuites i fraus del servei d'abastament d'aigua
Reglament de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació de l'ajuntament