Ajuts i Subvencions

SUBVENCIÓ FIRA RAMADERA I ARTESANA 2023

L’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, per decret del president número 2023-0000363, de data 18 de desembre de 2023, s’aprova la concessió de subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat any 2023. ACORDA: concedir la subvenció que es detalla Concepte: FIRA RAMADERA I D’ARTESANIA Pressupost Elegible: 5.755,84 € % concedit: 33,49 % Import concedit: 1.927,84 €

Subvenció MOVES III

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ d’ENERGIA En base a la Resolució ACC/2914/2021 de 27 setembre fa publica la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa MOVES III, resol ATORGAR: A l’ajuntament de Rasquera la següent: SUBVENCIÓ: Instal·lació d`1 punt de recàrrega semi-rapida (potencial igual o superior a 15 Kw i inferior a 40 Kw) Inversió a justificar: 16.928,63 € Pressupost proposat: 13.542,90 €

ACTUACIÓ DESFIBRIL·LADORS MUNICIPALS

La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 20 de juny de 2023, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA: concedir-mos el següent: ACTUACIÓ DESFIBRIL·LADORS MUNICIPALS Concepte: Línia 3 desfibril·ladors municipals Pressupost Elegible: 3.000,00 euros % concedit: 80,21% Import concedit: 2.406,26 euros CONSULTORI MÈDIC:     CENTRE CÍVIC: AQUESTA ACTUACIÓ COMPTA AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA     [...]

SUBVENCIONS PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS 2023

La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 3 d'octubre de 2023, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA: Dintre de les Subvencions per la transició energètica i Acció climàtica. Convocatòria 2023 CONCEDIR-NOS les subvencions per a la prevenció local d'incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023. ACTUACIÓ: PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS Concepte: Prevenció incendis forestals Pressupost [...]

SUBVENCIONS CONTROL SANITARI DE L’AIGUA I LEGIONEL·LA 2023

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data, 20 de juny de 2023, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA: Concedir les subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. [...]

PLAGUES URBANES I GESTIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS

La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 3 d’octubre de 2023, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA: Concedir les subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics Pressupost Elegible: 10.000,00 € % concedit: 83,97 % [...]

SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA 2023

La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 20 de juny de 2023, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA: concedir-mos el següent: ACTUACIÓ DE SOCORRISTA A LES PISCINES. Concepte: Línia 2 -  Piscines Pressupost Elegible: 10.000,00 €. % concedit:  80,21 % Import concedit: 8.020,85 €.   AQUESTA ACTUACIÓ COMPTA AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA