Espai de l’oposició

/Espai de l’oposició

PROGRAMA: REEQUILIBRI COMARCAL 2023

PROGRAMA: REEQUILIBRI COMARCAL 2023 El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins de la comarca provoquen les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, concedeix l’ajut de 10.000,00 € a la següent, -ACTUACIO: “Pavimentació i Serveis al C/ Castell” -PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal - 2023 -IMPORT CONCEDIT: 10.000,00 €

SUBVENCIONS AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2022

ANUNCI El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient, RESOL la comunicació de l’atorgament del següent ajut. CONCEPTE: Obertura de línies de defensa contra incendis forestals. PRESSUPOST: 28.270,42 € SUBVENCIO: 100 % IMPORT - DARP: 16.114,14 € ( 57% ) IMPORT - FEADER: 12.156,28 € ( 43% )

SUBVENCIÓ ACTUACIÓ RESERVA DE LA BIOSFERA

SUBVENCIÓ ACTUACIÓ RESERVA DE LA BIOSFERA   El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, a l’empara de la Resolució ACC/2243/2022, de 11 de juliol, de convocatòria de subvencions per al finançament d’actuacions a les Reserves de la Biosfera de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, destinades a entitats [...]

Subvencions per la transició energética i Acció climàtica. Convocatoria 2022

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 4 d’octubre de 2022, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. Dintre de les Subvencions per la transició energética i Acció climàtica. Convocatoria 2022. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Línia 1.2 - Incendis (amb silvopastura) Pressupost Elegible: 15.789,47 € Pressupost mínim a executar: 15.789,47 € % concedit: 95,00% Import concedit: 15.000,00 euros. Concepte: Línia 2 [...]

SUBVENCIONS PER A LA DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS, ANUALITAT 2022.

La DIPUTACIO de TARRAGONA dins la línia de subvencions per a la DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ i MILLORA de la seguretat dels municipis, anualitat 2022. En Junta de Govern de data 13 de desembre de 2022 ACORDA concedir els següents AJUTS al nostra ajuntament: Concepte: C) Aplicació polítiques de seguretat als servidors Pressupost Elegible: 250,00 euros % concedit: 81,20% Import concedit: 203,00 euros Concepte: B I) Espais adaptats a les Noves Tecnologies [...]

INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS 2022

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 29 de novembre de 2022, la Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS ACORDA concedir la subvenció que es detalla per a l’exercici 2022: Concepte: Inversió en equipaments municipals culturals Pressupost Elegible: 24.969,53 € Despesa mínima a justificar: 124.969,53 € % concedit: 95,00% Import concedit: 23.721,05 €

SUBVENCIONS MEDIAMBIENT-SALUT PÚBLICA 2022

La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 20 desetembre de 2022, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública,Enginyeria Municipal i Territori.ACORDA: concedir-mos el següent:ACTUACIÓ DE SOCORRISTA A LES PISCINES.Concepte: Línia 1 - 1.2 PiscinesPressupost Elegible: 9.922,00 €.Pressupost mínim a justificar: 8.110,24 €.% concedit: 95,00%Import concedit: 7.704,73 €. ACTUACIÓ AGENT CIVIC - CONTROL DE MANTENIMENT DE LES MESURESDE SEGURETATConcepte: Línia 1 - 1.3 Agent CívicPressupost Elegible: [...]