La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 20 de juny de 2023, la Unitat: d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.


ACORDA: concedir-mos el següent:

ACTUACIÓ DE SOCORRISTA A LES PISCINES.

Concepte: Línia 2 –  Piscines
Pressupost Elegible: 10.000,00 €.
% concedit:  80,21 %
Import concedit: 8.020,85 €.

 

AQUESTA ACTUACIÓ COMPTA AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA