Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

PAM 2022

novembre 15, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 22 de febrer de 2022, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L'ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Pavimentació i serveis al carrer de Dalt, fase 1 Pressupost actuació: 49.109,37 euros Pressupost Elegible: 48.954,56 euros* % concedit: 85,24% Import concedit: 41.728,61 euros Concepte: [...]

AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2021

octubre 17, 2022|Ajuts i Subvencions|

D’acord amb la RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació [...]

SUBVENCIONS DE SALUT PÚBLICA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

octubre 5, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 20 de setembre de 2022, la unitat: d'assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines Pressupost Elegible: 9.922,00 €. Pressupost mínim a justificar: 8.110,24 €. % concedit: 95,00% Import concedit: 7.704,73 €. Concepte: Línia [...]

GESTIÓ FORESTAL 2021

agost 24, 2022|Ajuts i Subvencions|

ANUNCI El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient, RESOL  comunicar a l'ajuntament de RASQUERA  l’atorgament del següent ajut: OPERACIÓ: Prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal. ANNEX.5 CONCEPTE: Obertura de línies de defensa contra incendis forestals. PRESSUPOST: 29.845,00€ SUBVENCIO: 100 % IMPORT - [...]

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA e-CATÀLEG 2022

juny 23, 2022|Ajuts i Subvencions|

-La Diputació de Tarragona concedeix als ajuntaments subvencions per actuacions de grups i persones inscrites en el Catàleg de Programacions Culturals. A aquest ajuntament ha estat atorgat la següent subvenció:   CONCEPTE                                    IMPORT La Prole Big Band-----------2.550,00 € MarietaVoltereta------------726,00 [...]

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA-DISPOSICIÓ DE ROMANENT PAM-2017

juny 3, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 29 de març de 2022, ACORDA concedir-nos dins del Romanent del PAM 2017 el següent: Concepte: Pavimentació Carrer Pla de l’Hort Pressupost elegible: 24.850,48 € % concedit: 93,77 € Import concedit: 23.301,66 €  

DIPUTACIÓ-MEDI AMBIENT: SALUT PÚBLICA – TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA

abril 26, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 14 de desembre de 2021, la Unitat: d'assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Línia 1.2 - Incendis (amb silvopastura) Pressupost Elegible: 12.781,71 euros Pressupost mínim a executar: 12.261,49 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 11.648,42 euros. Concepte: [...]

SUBVENCIÓ ACTIVITATS CULTURALS DIVERSES

novembre 16, 2021|Ajuts i Subvencions|

-La Diputació de Tarragona en Junta de Govern del mes de novembre de 2020 acorda: Aprovar la concessió de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, per a l'any 2020.   CONCEPTE: Activitats culturals diverses PRESSUPOST ELEGIBLE: 6.299,20 euros [...]

SUBVENCIONS PROJECTES ACTIVITATS CULTURALS

octubre 22, 2021|Ajuts i Subvencions|

-La Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 05/10/2021, aprova la concessió de subvencions als ajuntaments per activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular per l'anualitat 2021 i ens atorga el següent:   CONCEPTE: Programes i activitats culturals PRESSUPOST MÍNIM A EXECUTAR: 28.571,00 € % CONCEDIT: 70,00 [...]

e-CATÀLEG 2021

octubre 19, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona concedeix als ajuntaments subvencions per actuacions  de grups i persones inscrites en el Catàleg de Programacions Culturals. A aquest ajuntament ens ha estat atorgat la següent subvenció:   CONCEPTE: e-Catàleg- 2021 IMPORT: 8.422 €