La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 14 de desembre de 2021, la Unitat: d’assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

ACORDA concedir-nos el següent:

Concepte: Línia 1.2 – Incendis (amb silvopastura)
Pressupost Elegible: 12.781,71 euros
Pressupost mínim a executar: 12.261,49 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.648,42 euros.

Concepte: Línia 2 – PAESC
Pressupost Elegible: 24.960,03 euros
Pressupost mínim a executar: 20.393,68 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 19.374,00 euros.

Concepte: Línia 4 – Residus
Pressupost Elegible: 8.762,48 euros
Pressupost mínim a executar: 8.483,83 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.059,65 euros.

La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 21 de desembre de 2021, la Unitat: d’assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

ACORDA concedir-mos el següent:

Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 9.849,40 euros
Pressupost mínim a executar: 8.559,13 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.131,17 euros.

Concepte: Línia 1 – 1.3 Agent Cívic
Pressupost mínim a executar: 5.488,42 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.214,00 euros.

Concepte: Línia 2 – Protecció salut pública
Pressupost Elegible: 15.018,96 euros
Pressupost mínim a executar: 10.875,23 euros
% concedit: 94,95%
Import concedit: 10.325,67 euros.