D’acord amb la RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01)RESOL concedir a l’ADF de RASQUERA el seguent ajut:

Import actuació: 24.706,94e

Cofinançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (57%) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (43%).

Actuacions:

Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ

Obertura de línia de defensa Lluastrells 4,10 ha

Obertura de línia de defensa Lluastrells 3,51 ha

Obertura carretera de Cardó: 4,91 ha

Obertura de línia de defensa contra incendis forestals d’accessibilitat (FAT)

Obertura (camí de Cosp): 1,57 km