La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 20 de setembre de 2022, la unitat: d’assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

ACORDA concedir-nos el següent:

Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 9.922,00 €.
Pressupost mínim a justificar: 8.110,24 €.
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.704,73 €.

Concepte: Línia 1 – 1.3 Agent Cívic
Pressupost Elegible: 7.865,00 €.
Pressupost mínim a justificar: 6.428,85 €.
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.107,41 €.

Concepte: Línia 2 – Protecció salut pública
Pressupost Elegible: 18.053,34 €.
Pressupost mínim a justificar: 13.590,55 €.
% concedit: 94,95%
Import concedit: 12.911,02 €.