-La Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 05/10/2021, aprova la concessió de subvencions als ajuntaments per activitats culturals o d’interès per a la ciutadania de caràcter singular per l’anualitat 2021 i ens atorga el següent:

 

CONCEPTE: Programes i activitats culturals

PRESSUPOST MÍNIM A EXECUTAR: 28.571,00 €

% CONCEDIT: 70,00 %

IMPORT CONCEDIT: 19.999,70 €