ANUNCI

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient, RESOL  comunicar a l’ajuntament de RASQUERA  l’atorgament del següent ajut:

OPERACIÓ: Prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal. ANNEX.5

CONCEPTE: Obertura de línies de defensa contra incendis forestals.

PRESSUPOST: 29.845,00€

SUBVENCIO: 100 %

IMPORT – DARP: 17.011,65 € (57%)

IMPORT – FEADER: 12.833,35 € ( 43%)

Departament. Identitat corporativa                                Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA). Departament d'Acció Exterior i Govern Obert

Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Mèdi