El Consell Rector del Patronat ACORDA concedir una subvenció per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesanals de qualitat en la convocatoria 2018.

IMPORT DEMANAT: 7.863,00 €
IMPORT CONCEDIT: 1.516,63 €
PERCENTATGE: 19,29%