PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal

ACTUACIÓ: OBRES MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL

IMPORT CONCEDIT: 10.000 €

 

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en la seva sessió de Junta de Govern Local de data 18/12/2018, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2018, ens otorga l’ajut per valor de 10.000 € per finançar l’actuació descrita.