La Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018 al programa específic d’obres de sanejament, abastament i distribució d’aigua potable” PEXI 2018, acorda concedir la següent actuació:

 

ACTUACIÓ: Clavegueram i drenatge c/ Tortosa
PTO: 35.946,58 €
% : 8 %
CONCEDIT: 2.875,73 €