ACORD: La Diputació de Tarragona, per junta de Govern Local de data 08/06/2017, ens concedeix una subvenció per interès de préstec:

PRESSUPOST: 42,07 €

%CONCEDIT: 100%

IMPORT CONCEDIT: 42,07 €