El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en J.G.L de data 22/05/2018 en el marc del programa; “arranjament i millora de camins municipals anualitat 2018”, atorga el següent ajut:

OBRA: Arranjament cami BurgàCucons i Hons.

Pressupost: 10.205,29 €
Percentatge: 60,31%
Subvenció: 6.155,15 €