La Unitat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona en Junta de Govern 01/10/2019 Local ens atorga els següents ajuts:

-CONSULTORI MÈDIC
Import concedit: 2.345,20 €
Percentatge: 95,00%
Import a executar: 2.468,63 €