General

SUBVENCIONS AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2022

novembre 20, 2023|Ajuts i Subvencions, General|

ANUNCI El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient, RESOL la comunicació de l’atorgament del següent ajut. CONCEPTE: Obertura de línies de defensa contra incendis forestals. PRESSUPOST: 28.270,42 € SUBVENCIO: 100 % IMPORT - DARP: 16.114,14 € ( 57% ) IMPORT - FEADER: 12.156,28 € [...]

INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS 2022

juny 30, 2023|General|

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 29 de novembre de 2022, la Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS ACORDA concedir la subvenció que es detalla per a l’exercici 2022: Concepte: Inversió en equipaments municipals culturals Pressupost Elegible: 24.969,53 € Despesa mínima a justificar: 124.969,53 € % concedit: 95,00% Import concedit: 23.721,05 € [...]

SUBVENCIONS MEDIAMBIENT-SALUT PÚBLICA 2022

abril 28, 2023|General|

La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 20 desetembre de 2022, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública,Enginyeria Municipal i Territori.ACORDA: concedir-mos el següent:ACTUACIÓ DE SOCORRISTA A LES PISCINES.Concepte: Línia 1 - 1.2 PiscinesPressupost Elegible: 9.922,00 €.Pressupost mínim a justificar: 8.110,24 €.% concedit: 95,00%Import concedit: 7.704,73 €. ACTUACIÓ AGENT CIVIC [...]

ANUNCI CONVOCATÒRIA I BASES BORSA DE TREBALL D’OPERARI/A NETEJA DE L´AJUNTAMENT DE RASQUERA

juny 8, 2022|General|

ANUNCI Per resolució de l´Alcaldia de data de 8 de juny de 2022 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d´una Borsa de Treball de personal laboral “operari/ària de neteja ” de l´Ajuntament de Rasquera, mitjançant concurs de mèrits, d´acord amb les bases que tot seguit es [...]

ANUNCI CONVOCATÒRIA I BASES DEL PROCÉS SELECTIU PEÓ DE SERVEISMÚLTIPLES DE L´AJUNTAMENT DE RASQUERA

maig 30, 2022|General|

ANUNCI Per resolució de l´Alcaldia de data de 24 de maig de 2022 es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d´una Borsa de Treball de personal laboral “peó de serveis múltiples” de l´Ajuntament de Rasquera, mitjançant concurs de mèrits, d´acord amb les bases que tot seguit es [...]

INTERESSOS PRÉSTECS 2021

gener 12, 2022|General|

  -En Junta de govern de data 14/12/2021 acorda concedir subvencions d'interessos de préstec per a l'exercici 2021: Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: BBVA Pressupost elegible: 4.402,75 € Pressupost mínim a executar: 4.402,75 € % Concedit: 100 % Aplicació pressupostaria: 2021-1010-942-46202-01 Import concedit:  4.402,75 € Beneficiari: Ajuntament de Rasquera Municipi: Rasquera Concepte: Banc Sabadell Pressupost elegible: 4.482,12 € Pressupost mínim a executar: 4.482,12 € % Concedit: 100 % Import concedit:  [...]

SUBVENCIONS DE LA UNITAT DE MÈDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

juliol 5, 2021|General|

-La Unitat de Medi Ambient, Salut pública, enginyeria municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, en junta de Govern de data 23/12 /2020 , atorga el següent ajut: BENEFICIARI: ADF-Rasquera CONCEPTE: Incendis forestals PRESSUPOST: 10.288,95 € %CONCEDIT: 95,00% IMPORT CONCEDIT: 9.774,50 €  

PROTECCIÓ SALUT PÚBLICA COVID-19

novembre 18, 2020|General|

La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 27 d'octubre de 2020, la unitat de Medi ambient, Salut pública, Enginyeria municipal i Territori ACORDA: Concedir les subvencions en matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID-19 amb el següent:   Pressupost: 16967,83 € % Concedit: 66,18 % Import concedit: 11.230,01 € [...]

ARRANJAMENT CAMÍ “MAS DEL COMPTE”

abril 22, 2020|General|

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en J.G.L de data 21/01/2020 en el marc del programa; "arranjament i millora de camins municipals anualitat 2019", atorga el següent ajut:   OBRA: arranjament camí "Mas del Compte"   PRESSUPOT: 7.100,79 € PERCENTATGE: 79,77 % SUBVENCIÓ: 5.664,65 €

SUSPENSIÓ CELEBRACIÓ FIRA RAMADERA I ARTESANA DE RASQUERA

març 30, 2020|General|

D'acord amb les mesures que s'han anat adoptant amb relació a la pandèmia que estem patint del COVID-19, la Corporació s'ha vist obligada a suspendre la celebració de  la Fira Ramadera i Artesanal de Rasquera 2020. Disculpeu les molèsties que us pugui ocasionar però la situació que estem vivint ens obliga a prendre mesures extraordinàries. FINS LA PROPERA EDICIÓ. Aquest virus el parem entre tots !!!