La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020, la unitat de Medi ambient, Salut pública, Enginyeria municipal i Territori ACORDA:

Concedir les subvencions en matèria de protecció de la salut pública amb motiu de la COVID-19 amb el següent:

 

Pressupost: 16967,83 €
% Concedit: 66,18 %
Import concedit: 11.230,01 €