ANUNCI

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient, RESOL la comunicació de l’atorgament del següent ajut.

CONCEPTE: Obertura de línies de defensa contra incendis forestals.
PRESSUPOST: 28.270,42 €
SUBVENCIO: 100 %
IMPORT – DARP: 16.114,14 € ( 57% )
IMPORT – FEADER: 12.156,28 € ( 43% )