La Diputació de Tarragona, per Acord Junta de Govern de data, 20 de
setembre de 2022, la Unitat: d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori.
ACORDA: concedir-mos el següent:
ACTUACIÓ DE SOCORRISTA A LES PISCINES.
Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 9.922,00 €.
Pressupost mínim a justificar: 8.110,24 €.
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.704,73 €.


ACTUACIÓ AGENT CIVIC – CONTROL DE MANTENIMENT DE LES MESURES
DE SEGURETAT
Concepte: Línia 1 – 1.3 Agent Cívic
Pressupost Elegible: 7.865,00 €.
Pressupost mínim a justificar: 6.428,85 €.
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.107,41 €.
PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà + Gestió d’animals domèstics abandonats

  • Neteja i desinfecció d’espais públics i equipaments municipals + Actuacions
    relacionades amb els desfibril·ladors + Condicionament dels consultoris mèdics
    locals de titularitat municipal.

Concepte: Línia 2 – Protecció salut pública
Pressupost Elegible: 18.053,34 €.
Pressupost mínim a justificar: 13.590,55 €.
% concedit: 94,95%
Import concedit: 12.911,02 €.

AQUESTA ACTUACIÓ COMPTA AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA