-La Unitat de Medi Ambient, Salut pública, enginyeria municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, en junta de Govern de data 23/12 /2020 , atorga el següent ajut:

BENEFICIARI: ADF-Rasquera

CONCEPTE: Incendis forestals

PRESSUPOST: 10.288,95 €

%CONCEDIT: 95,00%

IMPORT CONCEDIT: 9.774,50 €