Ajuts i Subvencions

PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS 2023

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 20 de juny de 2023, la Unitat: UNITAT DE SUBVENCIONS ACORDA: concedir la subvenció que es detalla per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria any 2023. Concepte: Programes i activitats culturals 2023 Pressupost Elegible: 21.175,00 € % concedit: 93,31 % Import concedit: 19.758,94 €               [...]

PAM 2020-2023, anualitat 2023

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 14 de febrer de 2023, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV. ACORDA Concedir el PAM 2020-2023, anualitat 2023 i aprovar les planificacions de exercici 2023 presentades pel nostre ajuntament amb les següents actuacions: Concepte: MUR CAMP DE FUTBOL Pressupost Elegible: 80.037,14 € % concedit: 94,96% Import concedit: 76.000,00 € Concepte: Despeses Corrents [...]

SUBVENCIÓ INTERESSOS DE PRÉSTEC 2023

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 12 de desembre de 2023, la Unitat: ASSISTÈNCIA SEC. INTERV. EN L’ÀMBIT DE LA COOP. I LES SUBV. ACORDA concedir la subvenció d’interessos de préstec per a l’exercici 2023: Concepte: BBVA Pressupost Elegible: 1.192,58 euros Despesa mínima a justificar: 1.192,58 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 1.192,58 euros Concepte: BBVA Pressupost Elegible: 4.510,95 euros Despesa mínima a justificar: 4.510,95 [...]

PROGRAMA: REEQUILIBRI COMARCAL 2023

PROGRAMA: REEQUILIBRI COMARCAL 2023 El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins de la comarca provoquen les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, concedeix l’ajut de 10.000,00 € a la següent, -ACTUACIO: “Pavimentació i Serveis al C/ Castell” -PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal - 2023 -IMPORT CONCEDIT: 10.000,00 €

SUBVENCIONS AJUTS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2022

ANUNCI El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi Ambient, RESOL la comunicació de l’atorgament del següent ajut. CONCEPTE: Obertura de línies de defensa contra incendis forestals. PRESSUPOST: 28.270,42 € SUBVENCIO: 100 % IMPORT - DARP: 16.114,14 € ( 57% ) IMPORT - FEADER: 12.156,28 € ( 43% )

SUBVENCIÓ ACTUACIÓ RESERVA DE LA BIOSFERA

SUBVENCIÓ ACTUACIÓ RESERVA DE LA BIOSFERA   El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, a l’empara de la Resolució ACC/2243/2022, de 11 de juliol, de convocatòria de subvencions per al finançament d’actuacions a les Reserves de la Biosfera de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, destinades a entitats [...]

Subvencions per la transició energética i Acció climàtica. Convocatoria 2022

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 4 d’octubre de 2022, la Unitat: d'Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. Dintre de les Subvencions per la transició energética i Acció climàtica. Convocatoria 2022. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Línia 1.2 - Incendis (amb silvopastura) Pressupost Elegible: 15.789,47 € Pressupost mínim a executar: 15.789,47 € % concedit: 95,00% Import concedit: 15.000,00 euros. Concepte: Línia 2 [...]