NO
Àngels Llombart Ferreres
Alcaldessa
Educació, cultura, urbanisme, comunicacions, àrea digital, presidència i convocatòria comissió especial de comptes

Jesús Benaiges Borràs                            

1er Tinent d’alcalde

Hisenda, economia, promoció econòmica, agricultura, gestió forestal i turisme.

Meritxell Sabaté Borràs
Segona Tinent d’Alcalde
Festes, associacions, medi ambient, joventut, fires i esports.