NOM CÀRREC PARTIT
Josep Manuel Ramos Múrria Regidor
Samanta Benaiges Martínez Regidora
Meritxell Sabaté Borràs 2A TINENT ALCALDE
Jesús Benaiges Borràs 1ER TINENT ALCALDE

Àngels Llombart Ferreres ALCALDESSA

Josep González i Gil  Regidor
Joan Pellisa Rosich  Regidor