La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 4 d’octubre de 2022, la Unitat: d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori.

Dintre de les Subvencions per la transició energética i Acció climàtica. Convocatoria 2022. ACORDA concedir-nos el següent:

Concepte: Línia 1.2 – Incendis (amb silvopastura)
Pressupost Elegible: 15.789,47 €
Pressupost mínim a executar: 15.789,47 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 15.000,00 euros.

Concepte
: Línia 2 – PAESC
Pressupost Elegible: 37.735,36 €
Pressupost mínim a executar: 36.219,48 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 34.408,50 euros.

Concepte: Línia 4 – Residus
Pressupost Elegible: 13.041,66 €
Pressupost mínim a executar: 10.526,32 €
% concedit: 95,00%
Import concedit: 10.000,00 euros.