SUBVENCIÓ ACTUACIÓ RESERVA DE LA BIOSFERA

 

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, a l’empara de la Resolució ACC/2243/2022, de 11 de juliol, de convocatòria de subvencions per al finançament d’actuacions a les Reserves de la Biosfera de Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, destinades a entitats de naturalesa pública corresponents a 2022-2023

 

Ens ha estat atorgat el següent ajut:

 

NUM. EXP.: ARP364/22/000027

Pressupost Elegible: 14.640,00 €

Percentatge: 90%

Import Atorgat: 13.176,00 €