PROGRAMA: REEQUILIBRI COMARCAL 2023

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins de la comarca provoquen les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, concedeix l’ajut de 10.000,00 a la següent,

-ACTUACIO: “Pavimentació i Serveis al C/ Castell”

-PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal – 2023

IMPORT CONCEDIT: 10.000,00