Ajuts i Subvencions

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA e-CATÀLEG 2022

-La Diputació de Tarragona concedeix als ajuntaments subvencions per actuacions de grups i persones inscrites en el Catàleg de Programacions Culturals. A aquest ajuntament ha estat atorgat la següent subvenció:   CONCEPTE                                    IMPORT La Prole Big Band-----------2.550,00 € MarietaVoltereta------------726,00 €  

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA-DISPOSICIÓ DE ROMANENT PAM-2017

La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 29 de març de 2022, ACORDA concedir-nos dins del Romanent del PAM 2017 el següent: Concepte: Pavimentació Carrer Pla de l’Hort Pressupost elegible: 24.850,48 € % concedit: 93,77 € Import concedit: 23.301,66 €  

DIPUTACIÓ-MEDI AMBIENT: SALUT PÚBLICA – TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ACCIÓ CLIMÀTICA

La Diputació de Tarragona, per acord Junta de Govern de data 14 de desembre de 2021, la Unitat: d'assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. ACORDA concedir-nos el següent: Concepte: Línia 1.2 - Incendis (amb silvopastura) Pressupost Elegible: 12.781,71 euros Pressupost mínim a executar: 12.261,49 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 11.648,42 euros. Concepte: Línia 2 - PAESC Pressupost Elegible: 24.960,03 euros Pressupost mínim a executar: 20.393,68 euros % concedit: [...]

SUBVENCIÓ ACTIVITATS CULTURALS DIVERSES

-La Diputació de Tarragona en Junta de Govern del mes de novembre de 2020 acorda: Aprovar la concessió de subvencions destinades a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats d'interès ciutadà de caràcter singular, per a l'any 2020.   CONCEPTE: Activitats culturals diverses PRESSUPOST ELEGIBLE: 6.299,20 euros % CONCEDIT: 100,00 % IMPORT CONCEDIT: 6.299,20 euros  

SUBVENCIONS PROJECTES ACTIVITATS CULTURALS

-La Diputació de Tarragona per acord de Junta de Govern de data 05/10/2021, aprova la concessió de subvencions als ajuntaments per activitats culturals o d'interès per a la ciutadania de caràcter singular per l'anualitat 2021 i ens atorga el següent:   CONCEPTE: Programes i activitats culturals PRESSUPOST MÍNIM A EXECUTAR: 28.571,00 € % CONCEDIT: 70,00 % IMPORT CONCEDIT: 19.999,70 €  

e-CATÀLEG 2021

La Diputació de Tarragona concedeix als ajuntaments subvencions per actuacions  de grups i persones inscrites en el Catàleg de Programacions Culturals. A aquest ajuntament ens ha estat atorgat la següent subvenció:   CONCEPTE: e-Catàleg- 2021 IMPORT: 8.422 €      

PAM 2020-2023

La Diputació de Tarragona per Acord de Junta de Govern de data 23/03/2021 acorda, concedir-nos dins del PAM 2020-2023, ANUALITAT 2021 els següents ajuts:     Concepte: ADQUISICIÓ TRACTOR I ESCOMBRADORA Pressupost elegible: 40.232,50 € % concedit: 95,00 € Import concedit: 38.220,87 €       Concepte: DESPESES CORRENTS Pressupost elegible: 48.800,00 € % concedit: 100,00 € Import concedit: 48.800,00 €       Concepte: CALDERA ESCOLES Pressupost elegible: 22.419,49 € % concedit: 95,00 € Import concedit: [...]