Per decret de presidència de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, número 2022- 0000370, de data 24 d’octubre de 2022, es va aprovar l’atorgament de subvenció per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat.

Activitat: XXXV Fira Ramadera i d’Artesania de Rasquera

Pressupost total: 10.118,69 €

Pressupost subvencionable: 6.549,19 €

% Concedit: 33,10 %

SUBVENCIÓ CONCEDIDA 2.167,62 €

                                                    logo-vector-patronat-de-turisme-diputacio-tarragona ...