El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins de la comarca provoquen les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, concedeix l’ajut de 10.000,00 a les següents,

-ACTUACIONS:

Renovació Aigua Potable al C/ La Rasa”

Renovació Xarxa de clavegueram al C/ Pla de l’Hort (camí del cementiri)

-PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal

IMPORT CONCEDIT: 10.000,00