La DIPUTACIO de TARRAGONA dins la línia de subvencions per a la DIGITALITZACIÓ, TRANSFORMACIÓ i MILLORA de la seguretat dels municipis, anualitat 2022.

En Junta de Govern de data 13 de desembre de 2022 ACORDA concedir els següents AJUTS al nostra ajuntament:

Concepte: C) Aplicació polítiques de seguretat als servidors

Pressupost Elegible: 250,00 euros

% concedit: 81,20%

Import concedit: 203,00 euros

Concepte: B I) Espais adaptats a les Noves Tecnologies

Pressupost actuació: 3.000,00 euros

Pressupost Elegible: 2.000,00 euros*

% concedit: 63,91%

Import concedit: 1.278,12 euros

 

Concepte: C I) Seguretat Ens Locals

Pressupost Elegible: 3.400,00 euros

% concedit: 54,62%

Import concedit: 1.857,24 euros