La Unitat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona en Junta de Govern Local ens atorga els següents ajuts:

-CONSULTORI MÈDIC
Import concedit: 2.566,71 €
Percentatge: 95,00%
Import a executar: 2.701,80 €

-ZONES DE BANY-PISCINES
Import concedit: 6324,95 €
Percentatge: 95,00%
Import a executar: 6.657,84 €

-PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS
Import concedit: 10.568,63 €
Percentatge: 95,00%
Import a executar: 11.124,87 €

-RECOLLIDA ANIMALS DOMÈSTICS I PLAGUES
Import concedit: 2.263,66 €
Percentatge: 95,00%
Import a executar: 2.382,80 

logo diputació