La Unitat de Cultura de la Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern Local de data 13 de juliol de 2018 ens atorga els següents ajuts:

-PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS
Import concedit: 1.023,19 €
Percentatge: 18,00%
Import a executar: 5.684,38 €

-MILLORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Import concedit: 5.000,00 €
Percentatge: 95,00%
Import a executar: 5.555,56 
logo diputació