Espai de l’oposició

/Espai de l’oposició

SUBVENCIONS DE LA UNITAT DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

-La Unitat de Medi Ambient, Salut pública, enginyeria municipal i Territori de la Diputació de Tarragona, en junta de Govern de data 01/10/2019, atorga el següent ajut:   BENIFICIARI: ADF-Rasquera CONCEPTE: Incendis forestals PRESSUPOST: 12.631,58 € % CONCEDIT: 95,00 % IMPORT CONCEDIT: 12.000 €  

MILLORES CONSULTORI MÈDIC

La Unitat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona en Junta de Govern 01/10/2019 Local ens atorga els següents ajuts: -CONSULTORI MÈDIC Import concedit: 2.345,20 € Percentatge: 95,00% Import a executar: 2.468,63 €  

ARRANJAMENT CAMÍ “MAS DEL COMPTE”

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en J.G.L de data 21/01/2020 en el marc del programa; "arranjament i millora de camins municipals anualitat 2019", atorga el següent ajut:   OBRA: arranjament camí "Mas del Compte"   PRESSUPOT: 7.100,79 € PERCENTATGE: 79,77 % SUBVENCIÓ: 5.664,65 €

SUSPENSIÓ CELEBRACIÓ FIRA RAMADERA I ARTESANA DE RASQUERA

D'acord amb les mesures que s'han anat adoptant amb relació a la pandèmia que estem patint del COVID-19, la Corporació s'ha vist obligada a suspendre la celebració de  la Fira Ramadera i Artesanal de Rasquera 2020. Disculpeu les molèsties que us pugui ocasionar però la situació que estem vivint ens obliga a prendre mesures extraordinàries. FINS LA PROPERA EDICIÓ. Aquest virus el parem entre tots !!!  

PROGRAMA ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ

La Diputació de Tarragona en acord de Junta de Govern de data 21 de desembre de 2018 al "programa específic d'obres de sanejament, abastament i distribució d'aigua potable" PEXI 2018, acorda concedir la següent actuació:   ACTUACIÓ: Clavegueram i drenatge c/ Tortosa PTO: 35.946,58 € % : 8 % CONCEDIT: 2.875,73 €

PROGRAMA: REEQUILIBRI TERRITORIAL COMARCAL – 2019

-El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre en la de la Junta de Govern local de data 17/12/19, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2019, ens atorga l’ajut per valor de 10.000 € per a finançar l'actuació descrita. ACTUACIÓ: Inversions en infraestructures i maquinària Municipal: -Vallat de l'escola. -Vallat i control planta de transferència. -Adquisició rul·lo atapidor. IMPORT CONCEDIT: 10.000 €    

ACTUACIONS PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL “PAM” 2019

Per decret de Presidència núm. 2019-0002852 amb data 22/7/2019 la Diputació de Tarragona ens ha concedit els següents ajuts: -PROGRAMA: Sosteniment lloc secretària-intervenció. PTO: 5.000 € %: 100% CONCEDIT: 5.000 € -INVERSIÓ: Pavimentació pujada c/ de la Rasa PTO: 11.218,12 € %: 95% CONCEDIT: 10.657,21 € -DESPESES CORRENTS PTO: 26.785,79 € %: 100% CONCEDIT: 26.785,79 €