El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, en atenció al desequilibri territorial que dins de la comarca provoquen les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, concedeix l’ajut de 10.000,00 € a la següent ACTUACIÓ:

 

-ACTUACIÓ: Adquisició impressora-Renovació escomeses aigua potable

-PROGRAMA: Reequilibri  Territorial Comarcal

-IMPORT CONCEDIT: 10.000 €