La unitat: Actuacions integrals al Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona, en junta de govern local de data 20/10/2020 ACORDA concedir la corresponent subvenció:

PAM 2020

CONCEPTE: calefacció centre cívic

PRESSUPOST: 14.198,35 €

IMPORT CONCEDIT: 13.488,43 €

% CONCEDIT: 95 %