El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en la seva Junta de Govern de data 15/12/2020, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2020, ens atorga l’ajut per valor de 10.000 € per finançar la següent ACTUACIÓ:

-Actuació: Adquisició d’ordenadors, arranjament del c/ Tortosa i vallat de la pista de futbol sala.

-Programa: Reequilibri Territorial Comarcal

-Import concedit: 10.000 €