Generalitat de Catalunya
Departament de Presidència

En resolució definitiva de data 22/10/2019 i dintre de la Convocatòria: Dinamització territorial per als anys 2018-2019, ens concedeix la subvenció:
Dinamització del municipi de Rasquera

Pressupost: 69.106,83 €
Subvenció: 39.708,48 €