La Diputació de Tarragona en Junta de Govern de data 17 de novembre de 2020, ACORDA:

Aprovar la concessió de subvenció per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica.

 

Assignació pressupostària: 2500,00 €
Percentatge: 100 %
Concedit: 2500 €