PROGRAMA: Reequilibri Territorial Comarcal

ACTUACIÓ: “Millora Piscina Municipal”

IMPORT CONCEDIT: 10.000 €

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en la seva sessió de Junta de Govern Local de data 20/02/2018, dins del mencionat programa i corresponent a la convocatòria del 2017 , ens otorga l’ajut per valor de 10.000 € per financiar l’actuació descrita.

anav
descarga