La Diputació de Tarragona, per acord de Junta de Govern de data 15/12/2017, concedeix subvencions als següents programes:

PROGRAMA: Sosteniment lloc-Secretaria-Intervenció

Import demanat: 10.000,00 €

% Concedit: 100,00%

Import concedit: 10.000,00 €

PROGRAMA: Despesa corrent

Import demanat: 56.564,00 €

% Concedit: 100,00%

Import concedit: 56.564,00 €

PROGRAMA: Inversions (C/Tortosa)

Import demanat: 117.700,58 €

% Concedit: 72,22%

Import concedit: 85.000,00 €

logo diputació