ACORD: La Diputació de Tarragona en acord de J.G.L de data 17/11/2017, ens concedeix una subvenció dintre del PROGRAMA: Recollida d’animals domèstics abandonats.

PRESSUPOT: 2.342,40 €

%CONCEDIT: 95 %

IMPORT CONCEDIT: 2.225,28 €

logo diputació